Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.UNDERWATERMUSEUMLANZAROTE.COM

1.Definities 

De website www.underwatermuseumlanzarote.com is van Dive College Lanzarote S.L, duikexcursies geboek op de site worden uitgevoerd door Dive College Lanzarote S.L.

Dive College Lanzarote.S.L. is Dive College Lanzarote S.L. en/of (een van) haar medewerkers.  Dive College Lanzarote S.L. is gevestigd in C.C. La Mulata 1, 35580 Playa Blanca, Lanzarote, Spanje. Het NIF nummer van Dive College Lanzarote S.L. is B-35665348. De website is: www.divecollegelanzarote.com.
Deelnemer is diegene die deelneemt  aan een cursus, programma of andere activiteit die door Dive College Lanzarote S.L. wordt georganiseerd.
Activiteit is een cursus of programma waarvoor reservering benodigd is. Dit kunnen zowel duikgerelateerde als niet-duikgerelateerde cursussen zijn.

2. Reservering

 1. Een reservering voor het Museo Atlántcio bij Dive College Lanzarote S.L. dient te geschieden via de website www.underwatermuseumlanzarote.com of via e-mail info@underwatermuseumlanzarote.com of direct bij de duikschool tenzij met Dive College Lanzarote S.L. anders is overeengekomen.
 2. Een reservering voor Museo Atlántico kan op elk moment door Dive College Lanzarote S.L.  geweigerd of geannuleerd worden als deelnemer een aantoonbaar lager niveau heeft dan benodigd is voor de activiteit. De aanbetaling van 25 euro aan Dive College Lanzarote S.L. zal dan worden terug betaald minus 10 euro administratiekosten. Voor het Museo Atlántico is een duikbrevet nodig dat je laat duiken naar 15 meter of dieper. Ook moet je in het laatste jaar minimaal 2 keer gedoken hebben.
 3. Van de deelnemer(s) word verwacht dat ze goedgekeurd zijn door een duikarts.

3. Betaling

 1. Een aanbetalingen van 25 euro per persson wordt direct bij de reservering gedaan via het online boekingssysteem. Het verschil wordt bij de duikschool betaald voor aanvang van de activiteit.
 2. Betalingen in de duikschool kunnen contant of met creditcard worden gedaan.

4. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen zijn in euro´s en inclusief BTW (IGIC).
 2. Dive College Lanzarote S.L. kan op elk gewenst moment prijzen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Prijswijzigingen gaan in op het moment van publicatie op de website. Ze hebben geen effect op overeenkomsten die voor de prijswijziging zijn gesloten.

5. Deelname

 1. Deelnemer neemt volledig op eigen risico deel aan een activiteit van Dive College Lanzarote S.L. en deelnemer is daarbij:
 • Verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Dive College Lanzarote S.L.
 • Verplicht te duiken binnen de limieten van zijn of haar duikbrevet.
 • Verplicht zich te houden aan de locale wetten en regels.

 

 1. Minderjarigen
 • Personen vanaf 12 jaar kunnen mee naar het Museo Atlántico voor zover de opleidingsstandaards dat toestaan.
 • Een ouder/voogd moet toestemming geven voor het volgen van de betreffende opleiding. Toestemming blijkt onder andere uit het mede-ondertekenen van formulieren door een van de ouders.

 

6. Annulering

Annuleren van de reservering door deelnemer(s) is enkel via ons www.underwatermuseumlanzarote.com online boekingssysteem of per e-mail info@underwatermuseumlanzarote.com mogelijk. De aanbetaling van 25 euro per persoon die vooraf is betaald wordt bij annulering als volgt afgehandeld:

 1. Bij anulering door deelnemer(s) meer dan 48 uur voor aanvang van de activiteit kan de reservering verplaatst worden naar een andere datum binnen een periode van 12 maanden na de annulering of de aanbetaling word terug betaald met 15 euro per persoon.
 2. Bij anulering minder dan 48 uur voor aanvang van de activiteit vervalt de reservering zonder terug betaling van de aanbetaling van 25 euro per persoon.

Annuleren van de gehele activiteit door Dive College Lanzarote S.L. is toegestaan op elk moment in het geval van overmacht aan de kant van Dive College Lanzarote S.L. zoals:

 • Extreme weersomstandigheden of grote kans daartoe;
 • Schade aan – of diefstal van benodigde materialen voor de activiteit;
 • Overlijden van een functionaris van Dive College Lanzarote S.L.;
 • Als de veiligheid van de klant of het personeelslid in het gedrang komt.

Bij anulering van de gehele activiteit door Dive College Lanzarote S.L wordt de gehele aanbetaling terug betaald.

7. Ophaalservice

Onze ophaal service rijdt naar alle normale lokaties in Playa Blanca en alleen naar bepaalde lokaties in Puerto Del Carmen en Costa Teguise die staan aangegeven in het boekingsprogramma.

 • Van de deelnemer(s) wordt verwacht dat ze op het tijdstip van ophalen telefonisch bereikbaar zijn zodat Dive College Lanzarote contact kan opnemen in geval van vertragingen.
 • Als de deelnemer(s) niet aanwezig zijn op de afgesproken plaats en tijd zal de excusrsie vervallen en wordt er geen aanbetaling terug betaald.

 

8. Kadobon

 1. Een kadobon is slechts eenmalig te gebruiken voor een nog te maken reservering.
 2. Een kadobon is niet inwisselbaar voor geld en niet te combineren met andere korting(en).

9. Geldigheid

 1. De algemene voorwaarden van Dive College Lanzarote S.L. zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Dive College Lanzarote S.L. zijn of worden gesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2014. Dive College Lanzarote S.L. kan op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen. Eerder gepubliceerde voorwaarden zijn hierdoor niet meer geldig.
 3. Indien een deelnemer een wijziging in de algemene voorwaarden niet accepteert, kan deze de betreffende overeenkomst annuleren.

10. Toepasselijk recht

Op alle offertes, overeenkomsten en inschrijvingen is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing.

 

11. Privacy verklaring

We verkrijgen persoonlijke informatie van gebruikers via ons online boekingssysteem en via e-mails naar info@underwatermuseumlanzarote.com Gebruikers kan gevraagd worden naar naam en e-mailadres. Gebruikers kunnen onze website anoniem bezoeken. We zullen persoonlijke identificatie informatie alleen verzamelen als de gebruiker uit eigen wil dergelijke informatie aan ons aanlevert.

 

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken?
Dive College Lanzarote kan persoonlijke informatie van gebruikers verzamelen en gebruiken voor de volgende doelen:
– om de klantenservice te verbeteren: informatie die u ter beschikking stelt helpt ons om efficiënter te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie.
– om een promotie, onderzoek of andere websitegerelateerde activiteit te doen: om gebruikers informatie te sturen over duikgerelateerde zaken die naar onze inschatting voor hen interessant kunnen zijn.
– om periodieke e-mails te versturen: gebruikers kunnen e-mails ontvangen met ondermeer bedrijfsnieuws, aanbiedingen, product- en service-informatie etc. Als op enig moment de gebruiker deze e-mails niet langer wenst te ontvangen kan deze contact met ons opnemen via info@divecollegelanzarote.com.

 

Hoe we uw informatie beschermen?
Alleen daartoe bevoegde medewerkers van Dive College Lanzarote S.L  hebben toegang tot de informatie met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Delen van persoonlijke informatie
We zullen de persoonlijke identificatie informatie van gebruikers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan derden.

 

Contactinformatie
U kunt op elk moment uw gegevens laten verwijderen van de database van Dive College Lanzarote S.L. Neem hiertoe contact op met: info@underwatermuseumlanzarote.com

 

Voor overige vragen kunt u altijd contact met ons opnemen:

Dive College Lanzarote
Urb. Montana Roja 1, Playa Blanca, Lanzarote 35580 SPAIN
Tel. 0034-928518668
E-mailadres:info@underwatermuseumlanzarote.com